Läxhjälp hos Allakando

Läxhjälpsbolaget Allakando växer i takt med att efterfrågan på läxhjälp ökar. Nu finns möjlighet för dig som är intresserad av att bidra till yngre elevers skolgång att bli en del av Allakando läxhjälp.

https://www.allakando.se/laxhjalp/

 

Det är många universitetsstudenter som har viljan, tiden och lusten att syssla med något vid sidan av studierna. För många kan det vara svårt att hitta en sysselsättning som är intressant, givande och som går att kombinera med heltidsstudier. Som student förväntas man vara tillgänglig för att delta i obligatoriska moment dagtid under hela året – och nya moment kan planeras med kort varsel. Det kan därför vara klurigt att hitta en flexibel syssla bredvid studierna. Ett exempel på en flexibel sysselsättning som funkar när man pluggar är att vara verksam inom läxhjälp hos Allakando.

 

Läxhjälp för elever i grundskolan och gymnasiet

Den som engagerar sig inom läxhjälp hos Allakando undervisar framförallt elever som läser i grundskolans senare år och i gymnasiet. Det är elever som behöver hjälp med olika saker. För många handlar det om att få in en bra studieteknik, för andra handlar det om ett behov av läxhjälp inför det nationella provet i matematik eller svenska. Men många efterfrågar också mer långvarig studiehjälp för att klara av sina studiemål och komma in på sin drömutbildning – oavsett om det rör sig om att komma in på ett visst gymnasium eller en viss högskola eller ett visst universitet.

 

Vanligt med läxhjälp inom matematik

Svenska elever har, i relation till ämnen som svenska och engelska, förhållandevis svårt för matematiken. Givetvis så finns det en stor variation bland de svenska eleverna i fråga om matematikkunskaper – men statistiskt sett är det matematiken som de svenska eleverna har svårast med. Allakando erbjuder därmed mattehjälp och detta är även ett av de vanligaste uppläggen. Ett annat företag som jobbar särskilt mycket med just mattehjälp är Smartstudies, som ofta har ett behov att ta in fler mattelärare för sin läxhjälp. Men SmartStudies erbjuder även chansen att göra verklig skillnad som vanlig privatlärare som inte har ett huvudfokus på just matte.

 

Privatlärare som oftast själva är studenter

De som undervisar hos Allakando kallas privatlärare. Dessa personer studerar ofta själva på någon form av högre utbildning och engagerar sig i yngre elevers skolgång på sin fritid. Det är en meningsfull och mycket meriterande sysselsättning, som är mycket enkel att kombinera med universitetsstudier. Den som undervisar hos Allakando matchas ihop med en familj och tillsammans med familjen gör de upp om vilka tider undervisningen ska bedrivas på – så att det passar både privatläraren och familjen. Ersättningen för undervisningen är bra, vilket innebär att den som undervisar kan dryga ut sitt studiebidrag kraftigt beroende på hur mycket den undervisar.

 
Läxhjälp som förbereder eleven inför högskoleprovet

Är du en fena på att plugga inför högskoleprovet? Då finns det stora möjligheter att hjälpa elever som gör allt de kan för att lyckas på högskoleprovet för att komma in på deras drömutbildning. Allakando har sedan länge erbjudit utbildningsinsatser för den som vill lyckas bra på högskoleprovet.  Läs mer om Allakandos erbjudanden kring högskoleprovet här.