Projektledarsök 2021

Har du gått i engagerartankar? Vill du ha en projektledarpost på CV:t? Vill du lära känna fler härliga kompisar på programmet? Du har nu möjlighet att söka till rollen som projektledare!

Projektledare, mentorskapsprogrammet:

Mentorskapsprogrammet är ett studentinitiativ som funnits på programmet i några år och varit väldigt populärt bland de nya studenterna. Mentorskapet anordnas under höstterminen och alla nya studenter är välkomna att delta. Syftet med mentorskapet är att ge nya studenter möjligheten att snabbt komma in i universitetslivet och mentorerna ska fungera som en hjälpande hand. Nytt med posten är att den är arvoderad.

Som projektledare för mentorskapet har du främst två uppgifter:

 • Agera kontaktperson mellan mentorsgruppen och studierådsordförande/studievägledare. Här kommer ett tätt samarbete ske för att på bästa sätt utforma mentorskapsprogrammet.       
 • Tillsättning av mentorer och utformning av mentorskapsprogrammet. Här kan du återigen få mycket hjälp av studierådsordföranden och studievägledaren. När mentorskapsprogrammet väl sätter igång är det främst bokning av grupprum, ordning av fika och informationsspridning som är de huvudsakliga arbetsuppgifterna, hur dessa delegeras inom gruppen är upp till projektledaren. Det kommer även organiseras en utbildning för mentorerna som bör genomföras inom lämplig tid innan mentorskapsprogrammet sätter igång. Efter programmets avslut skall även en utvärdering formuleras.

Tidsplan

 • MAJ/JUNI: Möte med Studievägledare. Strukturera och planera mentorskapet. Påbörja tillsättning av mentorer.
   
 • AUGUSTI: Information till de nya studenterna om mentorskapet. Utbildning för mentorerna. Därefter mentorskapsträffar kontinuerligt 1 gång i veckan under höstterminen.
   
 • DECEMBER/JANUARI: Sammanställa en utvärdering till nästa år

För mer information om arbetsuppgifterna, maila: es-studieratutn.se

Är du intresserad? Skicka dina kontaktuppgifter samt en kort motivering till varför du tror att du skulle passa till: es-studieratutn.se

Projektledare ES-veckan

ES-veckan går stapeln under vårterminen varje år och erbjuder studenterna på ES flertalet olika aktiviteter i form av lunchföredrag, vin- och ölprovning, spökboll, ES-gasquen och mycket mer. Syftet med veckan är att förbättra inblicken till näringslivet och främja sammanhållningen på programmet.

Som projektledare för ES-veckan är dina främsta ansvar:

 • Ansvara för tillsättning och ledning av kommitéen för ES-veckan. Samt utforma en planering inför arbetet och se till att detta fortskrider på ett lämpligt sätt. Här kan du få stor hjälp av näringslivsansvarig, som kommer vara din kontaktperson i styrelsen.
 • Tillsammans med sin styrelse kontakta olika företag för lunchföredrag och andra eventuella aktiviteter. Detta innebär även uppgifter som bokning föreläsningssalar, beställning av luncher och kontakt med sponsorer.
 • Tillsammans med ES klubbmästare planera och anordna den årliga ES-gasquen.

Tidsplan

 • MAJ/JUNI: Möte med Näringslivsansvarig. Få koll på arbetsuppgifter och ansvarsomården.
   
 • OKTOBER: Tillsätta en ES-kommitté och skapa en tidsplan för arbetet.
   
 • HÖSTTERMIN/VÅRTERMIN: Tillsammans med ES-kommittéen kontakta företag, planera aktiviteter osv.
   
 • APRIL: ES-veckan går i stapeln.
   
 • MAJ: Sammanställa en utvärdering till nästa år.

För mer information om arbetsuppgifterna, maila: es-naringslivatutn.se

Är du intresserad? Skicka dina kontaktuppgifter samt en kort motivering till varför du tror att du skulle passa till: es-naringslivatutn.se

 

Sista ansökningsdag: 30 april 2021