Stor tack till Larsson & Co.

Ett stort tack riktat till Larsson & Co. som under uppstarten för alumnprogrammet 2022 höll föredrag om ledar- och mentorskap.