Studierådsordförande

Namn: 
Sofia Borg
Telefon: 
072-210 68 00
Beskrivning: 

Som studierådsordförande har jag som huvuduppgift att föra en dialog mellan studenterna på energisystemprogrammet, studentkårerna på respektive universitet samt dess programråd i alla frågor som rör utbildningen. Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar.