Företag

Vad är ES?

Civilingenjörsprogrammet i Energisystem får studenterna en bred och gedigen ingenjörsgrund att stå på. Dessa kunskaper byggs på genom vidare spetskompentens inom just energisystem och dess integration i samhället. De tekniska baskunskaperna ger goda grunder att utveckla och förbättra lösningar inom både industri- och privatasektorn. 

I dagsläget finns inga färdiga lösningar för hur framtidens energiförsörjning kommer att se ut, vilket är anledningen till att studenterna på energisystemsprogrammet kommer att vara mycket eftertraktade i framtiden. Med goda kunskaper inom systemtekniker och dagens energisystem, finns alla förutsättningar för att vara med och utveckla lösningar för framtiden.

Huvudsaklig kompetens:

  • Bred naturvetenskaplig grund inom matematik, fysik, kemi och biologi
  • Kunskaper i såväl nya som traditionella energitekniker
  • Kunskap i reglerteknik och systemanalys för modellering och optimering
  • Spetskompentens inom olika energisystem så som Sol, Vind, Vatten och Kärnkraft

Utbildningen är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Båda unviersiteten bedriver forskning i värdsklass inom många olika grenar av energiområdet vilket ger studenterna tillgång till både handledning och forskning av top kvalitet. 

 

Vill ert företag bygga upp en långsiktig och positiv bild av ert varumärke gentemot en stor del eftertraktade studenter med spetskompetens?

Kontakta Näringslivsansvarig på es-naringslivatutn.se

Under våren anordnas en temavecka, kallad ES-veckan. Denna fungera som en inspirationsvecka för studenterna för att öka studiemotivationen samt för att främja kontakten mellan näringsliv och student. Genom olika event hjälper vi drivna studenter att få en större koppling till arbetsliv och samtidigt hjälpa företag och andra institutioner att öka i både goodwill och intress hos studenterna. 

ES-veckan år 2019 ska börja planeras inom kort. Där finns möjlighet till både lunch- och kvällsevent. Om ert företag är intresserade får ni gärna höra av er  så kan vi se till att få fram ett event som passar båda parter. 

Vi är självklart intresserade av event också under resten av året, hör även då av er till vår Näringslivsansvarig så jobbar vi tillsammans fram ett fungerande koncept!

 

Kontakta Näringslivsansvarig på ES

Uppdaterad: 16 oktober, 2018