Kontakten med näringsliv

Samverkan med näringslivet

Tidigt får studenterna en god kontakt med näringslivet genom ett 30-tal studiebesök utspridda under utbildningen. Detta medför ett tankesätt om vilka behov som finns samt de praktiska gränser som kan finnas i näringslivet. På detta sätt förebereds studenterna för en mer framgångsrik övergång till arbetslivet. 

Båda universiteten leder framgångsrik forskning som ligger nära till hands för energisystemstudenterna. Detta medför fördjupade kunskaper att tillämpa inom näringsliv eller egen forskning. 

Uppdaterad: 17 februari, 2016