Mentorskapsprogram

ES-mentorskapsprogram

Varför mentorskapsprogrammet?

• Viktigt stöd och coaching i studierna
• Knyta kontakter med andra studenter
• Fika
• Värdefulla tips och tankesätt att ta med sig i framtiden
 

Vad?

ES-mentorskapsprogram är ett studentinitiativ med avsikt att dels stimulera sammanhållning och gemenskap i klassen, och framför allt ge nya studenter goda möjligheter att komma in i universitetsstudierna genom att tillsammans med mentorerna jobba mot att utveckla eget ansvar för studierna och hitta effektiva arbetssätt. Även om ni studerat på universitetet innan så kan mentorskapsprogrammet förhoppningsvis ge er mycket.

När?

Träffarna sker en gång i veckan (Veckodag TBD) klockan 17-19 i 4000-korridoren på Ångströmlaboratoriet. Innehållet styrs efter vilket behov gruppen har, studetnerna får alltså själva möjlighet att välja innehållet till träffarna, till skillnad från föreläsningar och lektioner, samtidigt som ni kan få aktiv feedback av varandra. 

Hur?

Deltagarna kommer delas upp i mindre grupper ledda av en mentor där det ges möjlighet att diskutera, analysera och bearbeta egna tankar och information från föreläsningar och kurslitteratur. På träffarna används en metod som kallas för SI (supplemental instruction). SI-metoden syftar till att mentorn under gruppträffarna modererar diskussionerna genom att guida coh vägleda deltagarna fram mot svaret. Målet är att gruppen tillsammans genom egna diskussioner och reflektioner når ett svar och samtidigt förstärker lärandeprocessen, övar problemlösningsförmåga och får analyser undervisningsmaterialet på ett användbart sätt. Viktigt att påpeka är att mentorskapsprogrammet inte ersätter någon form av undervisning utan enbart fungerar som ett komplement som fokuserar på sätt att arbeta med det material som presenteras i pågående kurser.

Läs mer om årets mentorskapsprogram här!

 

 

Uppdaterad: 21 augusti, 2019