Om programmet

Om programmet

Studenterna på energisystemprogrammet erhåller ingenjörsgrundläggande färdigheter men kompletterar sin utbildning med kunskaper i kemi, biologi och samhällskunskap med inriktning mot energi. Detta skapar en förståelse om hur olika energikällor fungerar och kan appliceras i samhället ur ett hållbart perspektiv. Den tekniska bakgrunden medför kunskaper för att förbättra och ta fram nya lösningar i energiomvandlande och energilagrande system. 
Utbildningen har funnits sedan millenniumskiftet och är ett samarbete mellan Uppsala universitet (UU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) där de två universiteten bistår med såväl grundläggande kunskaper som spetskompetens inom allt från bioenergi till vågkraft och solceller.
 

Huvudsaklig kompetens

  • Bred naturvetenskaplig grund inom matematik, fysik, kemi och biologi
  • Kunskaper i såväl nya som traditionella energitekniker
  • Kunskap i reglerteknik och systemanalys för modellering och optimering
  • God systemöversikt

Läs mer på SLUs och UUs programsidor!

Uppdaterad: 2 mars, 2018