Representanter

Här kan du se vilka som är studentrepresentanter tillika extra ansvarig för programmets studiebevakning. Hör av dig till oss eller stoppa oss i korridorerna om du vill prata om dina studier eller få veta mer om vad vil gör!

Förutom studierådsordförande finns studenter i varje årskurs som fungerar som representant för studenterna på programmet i vårt beslutande organ i studiefrågor, Programrådet. 
Programrådet har möten 3 gånger/termin och här diskuteras samt tas slutgiltiga beslut i utbildningsfrågor. 
Programrådet utgörs av: de både programansvariga; Gertrud Nordlander för SLU och Henrik Sjöstrand för UU. 2 lärare från varje universitet, en sekreterare som håller i mötesformalia samt studentrepresentanterna. Vi studenter har alltså ett mycket stort inflytande i vilka frågor som ska drivas och i de beslut som tas om programmets framtid.

Representanter finner du på kontaktsidan

Uppdaterad: 1 februari, 2017