Poster inom FET

Poster inom FET

Sökperioden för respektive engagemang inom parantes. Står endast VT (vårtermin) eller HT (hösttermin) avses respektive stormöte.

ES-veckan (sent VT)

Projektledare ES-veckan

Kommitémedlem ES-veckan

FETs valberedning (HT)

Sammankallande ledamot

Ledamot

FUM-representanter (VT & HT)

FUM-representant

FUM-suppleant

Klubbverket (tidigt VT)

Klubbverkare

Mentorskapet (sent VT)

Projektledare mentorskapet

Mentor

Revisor (HT)

Revisor

Revisorsuppleant

Studentrepresentant (tidigt HT)

Studentrepresentant

Styrelseledamöter (VT/HT)

Alumnansvarig (VT)

Idrottsansvarig (VT)

Informationsansvarig (VT)

Internationellt ansvarig (VT)

Klubbmästare (HT)

Näringslivsansvarig (VT)

Ordförande (HT)

Studierådsordförande (HT)

Studiesocialt ansvarig (HT)

Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig (HT)

UTNs valberedning (HT)

Ledamot

Uppdaterad: 6 april, 2018