ES sektionsrum

ES sektionrum är en plats för alla ES studenter att samlas på och nyttja för deras egna behov. Bland annat erbjuder rummet en plats att bara koppla av, plugga och äta lunch. Nedan går att läsa om var rummet finns, vilka regler som gäller i rummet, den verksamhet som rummet bedriver och ska bedriva, och rummets officiella syfte och mål.

Plats

Plats:

Lägerhyddsvägen 3, om du är på ångan och ska till SLU är det första huset till höger innan bron som går över kungsängsleden. Ingång på kortsidan. Väl inne i huset är vårt rum längst in till vänster.

Tillgång:

Alla som läser på programmet. Du behöver ditt eget accesskort + din kod. Rumsdörren kräver kod. För säkerhet skrivs inte denna här. Kontakta es-socatutn.se eller en kompis som kan koden ifall du inte vet vad den är. 


Regler

Städning

Rummet får städning en gång i veckan av lokalvården men det är vårt uppdrag att hålla rummet snyggt och i ordning. Självklart plockar man undan efter sig och lämnar rummet åtminstone så snyggt som man hittade det. Källsortering finns och ska användas. 

De som har möten i rummet tar extra ansvar för att rummet ser snyggt ut. Mer info om detta går att finna i skötselordningen.

Bokning

Bokningar görs genom att maila (Ditt namn, aktivitet, telefonnummer) till es-styrelsenatutn.se. Exempel: (Victor, Möte, 0701234567). Bokningssystemet hittas i den nya kalendern.

Rummet kan bokas för möten men inte för att enbart hänga eller plugga. Bokaren har rätt att hänvisa de som befinner sig i rummet därifrån. Om inte bokaren har upptagit rummet 15 minuter efter bokningstidens start förfaller bokningen. Styrelsen och kommitéer har alltid företräde till rummet. För mer information se policy 5.

Förvaring

FET förvarar vissa av sina tillgångar i rummet och därför är det viktigt att alla medlemmar respekterar detta. Ge inte ut rumsdörrens kod till vem som helst. Studenter som inte utför ett uppdrag åt FET ska inte ta eller leta runt bland FETs tillgångar. Förvaringsutrymmet direkt till höger innanför rumsdörren är endast tillgänglig för studenter som är engagerade i FET.

Vill man av någon anledning lämna sina tillhörigheter i rummet görs detta på egen risk. Tillhörigheterna får inte läggas i FETs förvaringsrum direkt till höger innanför rumsdörren. Tillhörigheterna ska läggas på en plats där de inte kommer i vägen för andra som ska nyttja rummet. Studenter som finner andra studenters tillhörigheter i rummet bör inte flytta/röra dessa om det inte krävs.


Verksamhet i drift

Gemensamhetsrum

Rummet har en skön soffa, ett gäng stolar och internet. Saknas grupprum är det är bra plats att bara hänga och koppla av på.

Dom perignon (snacks)

E-sektionen är snälla och låter oss köpa billiga snacks och dryck från dem. Deras kyl står och blinkar vid entren till huset och reglerna för hur man köper av dem framgår på plats.


Verksamhet som ska tas i drift

Pluggrum

Rummet kommer få bord och stolar för ca 10-14 personer. Belysningen i rummet är bra och internettillgången likaså.

Mötesrum

Rummet kommer fungera som mötesrum för FETs styrelse och kommitéer. Dessa har företräde till rummet men bör boka i förväg, det kallas hyfs.

Informationsplats

I rummet kommer det finnas aktuell information relevant för ESare.

Fika-hub

Möjlighet att brygga kaffe och te för 15 kr per kanna kommer att finnas. Fika från möten kommer lämnas kvar för alla ESares tillgång. Eventuellt kommer det finnas viss försäljning av fika och snacks.

Lunch

Rummet kommer ha mikro så att det går att värma lunch på plats. Perfekt för de dagar man sitter och pluggar och inte pallar ta sig till ångan eller Uthgård. För de som glömt lunch kommer det finnas gratis snabbnudlar för den som vill ha så långt lagret räcker.


Rummets syfte och mål

Syftet med ES sektionsrum är att användas som studiesocial och studiefacklig mötespunkt. Rummet ska kunna nyttjas av alla som läser ES och inte nödvändigtvis endast medlemmar i FET. Rummet ska fungera som mötesrum och studieplats, men ska även hysa en del av FETs förvaring. Rummet ska främst underlätta för studenterna, föreningarna och kommittéerna på programmet, det är det ultimata målet.

 

Uppdaterad: 8 april, 2018