Dokument

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhet och syfte - sektionsrum

I verksamhetsbeskrivningen refereras till policydokument som ännu inte är antagna av styrelsen eller som inte är färdigställda, gällande policydokumet går att finna nedan. Till frågor rörande dessa eller ämnen som dessa ska beröra kan studiesocialt ansvarig i FET tillfrågas. Studiesocialt ansvarig är huvudansvarig för rummet och har beslutsrätt i frågor rörande rummet som styrelsen inte hittils tagit beslut om.

Policydokument rörande rummet

Policy 2 - försäljning i sektionsrum

Policy 4 - access till sektionsrum

Policy 5 - bokning av sektionsrum

Policy 6 - städning av sektionsrum

Uppdaterad: 19 mars, 2018