Minor Field Studies

Minor Field Studies är en fältstudie som görs i U-länder kan användas som examens- eller kandidatarbete. Som MFS-student får du tillgång till ett stipendie på upp till 27000kr för att täcka delar av kostnaderna för utlandsvistelsen. Som ES-student kan du få  stipendier från antingen UU eller SLU där ansökningstillfällena oftast ligger i början av terminerna. 

 Under denna flik finns även historier från ES-are som tidigare gjort MFS. Om du är intresserad och vill veta mer kan du antingen kolla på UUs eller SLUs sidor om MFS eller kontakta din internationellt ansvarige.

Uppdaterad: 22 september, 2018