Tillsättning av styrelsen

Styrelseledamöterna väljs till sina poster av föreningens stormöte. Stormöte hålls en gång per termin.

Vårtermin

Vårens möte hålls i maj. Då tillsätts följande poster

  • Alumnansvarig
  • Näringslivsansvarig
  • Internationellt ansvarig
  • Informationsansvarig
  • Idrottsansvarig

Hösttermin

Höstens möte hålls i november/december. Då tillsätts följande poster

  • Ordförande
  • Kassör
  • Studierådsordförande
  • Studiesocialt ombud
  • Klubbmästare
Uppdaterad: 27 april, 2017