Tillsättning av styrelsen

Styrelseledamöterna väljs till sina poster av föreningens stormöte. Stormöte hålls en gång per termin.

Vårtermin

Vårens möte hålls i maj. Då tillsätts följande poster

 • Alumnansvarig
 • Näringslivsansvarig
 • Internationellt ansvarig
 • Informationsansvarig
 • Idrottsansvarig
 • Klubbmästare

Hösttermin

Höstens möte hålls i november/december. Då tillsätts följande poster

 • Ordförande
 • Kassör
 • Studierådsordförande
 • Studiesocialt ombud
 • Klubbmästare
Uppdaterad: 4 maj, 2022