Att tänka på

  • Mentorskap fokuserar på långsiktiga mål och att utvekla förmågor hos adepten
  • Adeptens agenda styr mentorskapet
  • Tydlighet kring mentorskapets upplägg
  • Kommunikation mellan mentor och adepter är viktig
Uppdaterad: 18 februari, 2016