Teman till mentorsträffarna

Exempel på teman och samtalsämnen under mentorsträffarna

Under uppstarten av alumnprogrammet 2015-16 diskuterade studenter och alumner tillsammans om ämnen att ta upp under träffarna. Här nedan sammanfattas vad de kom fram till.

Studier

Kurstips
Tankar kring kursval i år 4&5
Bästa kursen
Kurser inom annat område? Utomlands?
Kandidatjobb
Exjobb
 
ES då och nu
Vad hade mentorn för frågor under studietiden?
Kontakter
Engagemang vid sidan av studierna? Vilka erfarenheter och färdigheter har det gett?
 

Söka jobb

Hur söker man jobb?
Ansökningshandlingar: CV och personligt brev
Hitta första jobbet
Vilka jobb sökte mentorn?
Hur förklaras ES?
 

Övergång studier till arbete

Viktigaste kunskaperna från studierna
Bäst med att inte längre plugga
Sämst med att inte längre plugga
Hur såg mentorn på studierna under studietiden? Hur ser mentorn på det idag?
 
Förberedd för arbetslivet efter examen?
Omställningen från att plugga till att jobba
Vilka kurser har mentorn användning av i sitt arbete?
Vilka kurser hade varit bra att ha?
 

Arbetsliv

Vad gör en ingenjör?
Hur kan en arbetsdag se ut?
Varför detta jobb? (Företaget, lön, arbetsuppgifter, stad, arbetstider)
Vad ingår (utöver det vardagliga)?
Vad görs på en konferens?
Är det många möten? Är de roliga?
Hur ser branchen ut?
Hur internationellt är det?
 
Hur är cheferna? Kollegorna?
Ensamarbete eller i grupp?
Fysisk plats
 
Tankar kring karriär
Chanser till vidareutbildning och vidareutveckling
Mål
Karriärvägar
Handledare eller mentor
Löneförhandling
 
Engagemang vid sidan av jobbet?
Hur ser arbetsgivaren på engagemang? Från studietiden? Vid sidan av jobb?

Personligt

Balans i livet
Fritid
Drivkrafter
Förväntningar
Hur motsvarar verkligheten förväntningarna?
Motgångar
Framtiden
Uppdaterad: 18 februari, 2016