Om ES alumnprogram

Ta chansen att delta i ES alumnprogram där du får personlig kontakt med en ES-alumn som inspirerar och delar med sig av sina erfarenheter om utbildningen och arbetslivet!

För vem? Studenter på ES i årskurs 2, 3, 4 och 5.

Hur? Som deltagare i programmet kommer du att ingå i en grupp på 3-4 studenter med en alumn som mentor.

När? Gruppen kommer överens med alumnen om träffar under läsåret, förslagsvis 2-3 träffar per termin.

Var? Träffarna sker på valfri plats, exempelvis café, nation eller alumnens arbetsplats.

Övrigt: Det finns möjlighet att få viss ersättning för mat och resor som görs i samband med alumnträffarna (maxersättning fastställs då du blir tilldelad en alumn).

Alumnprogrammet bidrar bland annat till att:
 • Studenter blir bättre förberedda för arbetslivet
 • ES-programmet får bättre sammanhållning
 • Definiera ES-programmet som utbildning mot marknaden
 • Få återkoppling från alumnerna till utbildningen
 • Alumner får återknytning till sitt gamla program
 • Alumner får insyn i hur utbildningen ser ut nuförtiden
 • Alumner får möjlighet att nätverka (framtida arbetskamrater)

Gruppen bestämmer själv upplägg för träffarna. Ett tips är att ha ett särskilt tema på varje träff. På så sätt kan du tänka igenom frågor innan och får en bättre bild av vad du vill få ut av träffen.

Exempel på samtalsämnen:

 • Kursval under utbildningen
 • Exjobb
 • Söka jobb (CV)
 • Anställningsintervju
 • Anställningsform
 • Roller på arbetsplatsen
 • Karriärmöjligheter
 • Nätverksbyggande
 
Uppdaterad: 26 maj, 2018