Kontaktuppgifter

Vart du kan vända dig om dina rättigheter

ES-sektionen - Föreningen Energisystemteknologerna

Vänd dig i första hand till dina ansvariga i sektionsföreningen eller en studentrepresentant.

- Studierådsordförande som kan hjälpa dig vidare med studierelateradefrågor nås via es-studieratutn.se.

- Studiesocialt ansvarig inom sektionen hjälper dig med arbetsmiljöproblem och nås via es-socatutn.se.

- Studentrepresentanter finns i varje årskurs.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Motsvarande ansvariga finns på Uppsala Teknolog- och naturvetarkår och kontaktas enklast via sektionens ansvariga eller på egen hand via mejl, telefon eller genom att besöka Uthgård. 

- Studiebevakare med ansvar för tekniska utbildningar nås via utbatutn.se

- Studiebevakare med ansvar för studiesociala frågor nås via socatutn.se.

- Studiebevakare med arbetslivsanasvar nås via arbatutn.se

- Studiebevakare med ansvar för internationella frågor nås via intatutn.se

Universitetet

- Studiebevakare med ansvar för Energisystemprogrammet; Sonja Droschke, nås via es-studievagledareatuu.se. Du kan även boka tid på www.teknat.uu.se/boka

- Programansvarig på Uppsala universitet henrik.sjostrandatphysics.uu.se

- Programsamordnare på Sveriges Lantbruksuniversitet gertrud.nordlanderatslu.se

- Betygsombudsmän och huvudskyddsombud via vardera universitet.

- Vid akuta problem finns dessa resurser.

Uppdaterad: 18 september, 2017