År 1-3: Obligatoriska kurser

Det första 3 åren finns det ett antal kurser som alla studenter på programmet ska läsa.

Årskurs 1

 • Introduktion till energisystem
 • Envariabelanalys
 • Algebra och geometri
 • Mekanik baskurs
 • Allmän kemi och kemiska energikällor
 • Flervariabelanalys
 • Beräkningsvetenskap I

Årskurs 2

 • Mekanik II
 • Grundläggande matematisk statistik
 • Energisystem i ett biogeovetenskapligt perspektiv
 • Elektromagnetism I
 • Teknisk termodynamik
 • Beräkningsvetenskap II
 • Strömningsmekanik för energirelaterade tillämningar
 • Elektromagnetism II med elkretsteknik
 • Energisystem

Årskurs 3

 • Energisystemens miljöpåverkan
 • Energi- och livscykelanalys
 • Linjär algebra II
 • Transformmetoder
 • Reglerteknik I
 • Elkraftteknik
 • Teknik för förnybar energi eller Modern fysik
 • Självständigt arbete i energisystem
 •  
Uppdaterad: 6 april, 2016