Kursansökan

Alla studenter måste söka sina kurser via antagning.se varje termin, även programstudenter. Kontrollera att du söker rätt kurser genom att söka med hjälp av kurskoden, som du hittar i utbildningsplanen.

Antagning till sommaren 2016

22 februari  Webbanmälan öppnar
15 mars      SISTA ANMÄLNINGSDAG
31 mars      Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
Mars-april   Kontrolluppgifter
2 maj          Antagningsbesked

Antagning till höstterminen 2016

16 mars      Webbanmälan öppnar
15 april       SISTA ANMÄLNINGSDAG
6 maj          Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
April-juni     Kontrolluppgifter
20 juni        Sista kompletteringsdag
12 juli          Antagningsbesked med svarskrav
29 juli          Sista svarsdag
3 augusti     Andra antagningsbeskedet

Uppdaterad: 6 april, 2016