Sammanställning av enkät

Så här tycker FET-medlemmarna

Resultatet av kryssfrågorna från enkäten presenteras nedan i den ordning där alternativet med flest röster kommer först.

 • Fixa ES-rum
 • Bättre administrativt sammarbete mellan SLU och UU
 • Fler mat- och studieplatser vid Ångströmslaboratoriet
 • En föreläsningsserie med olika teman relaterade till studiesociala frågor
 • Förbättra kontakten med SLU
 • Fler sociala event för sektionsmedlemmar
 • Mysrum

Via enkäten har det dessutom kommit in många bra synpunkter och påhittiga förslag av förbättringar på våra två campus. Dessa sammanställs nedan.

 • Många trasiga tvålpumpar och soptunnor på toaletterna på Ångströms
 • Ordentliga tentalokaler på SLU
 • Många bra temaförslag på föreläsningar, t.ex jämställdhet, träning och kost, studieteknik, hur det är att studera som minoritetsgrupp och varför blandningen av studenter på universitetet är så homogen, föreläsning som ökar närheten till näringslivet, hur energisystemet påverkar miljön med etiska perspektiv o.s.v.
 • Smart app för att boka grupprum på Ångströms
 • Gardiner vid studieplatser 8000-korridoren
 • Stolar på hjul i tysta rummet i bibliotektet Ångström
 • Mer varierat utbud i café Ångström
 • Fler microvågsugnar
 • Mer sammarbete med slektkommitén och marknadsförande av SLU:s sociala event och gärna gemensamma event med SLU studenter, även på nationer och inte bara på SLU campus
 • Samma schema system SLU och UU samt gemensamma kurshemsidor
 • Fler cykelställ
 • Vattenkokare i microrummet Ångströms
 • Dålig luftventilation i datasalarna i källaren, ULLS hus, SLU

Enkäten har hittills genomförts av ca. 50 studenter men går naturligvis fortfarande att fylla i. Tack för superbra synpunkter och förslag!

 

Uppdaterad: 11 februari, 2017