Studentrepresentanter

I varje årskurs finns studentrepresentanter som ska vidareförmedla klassernas åsikter, bryderier och problem. De fungerar som en förlängd arm för studierådsordförande och studiesocialt ansvarig i FET. De sammanställer kursutvärderingar, hjälper till att sprida information, är skyddsombud och mycket mer. Behöver du hjälp med något finns de alltid där för att svara på dina frågor och guida dig i rätt riktning.

Studentrepresentantens uppgifter

Studentrepresentanternas yttersta uppgift är att se till att alla studenter på ES får en så bra studietid som möjligt genom att bidra i arbetet med att förbättra såväl kurserna som studiemiljön på programmet. Mer specifikt ska studentrepresentanten...

  • ...agerar studenrandeskyddsombud för den klass en representerar.
  • ...observerar studiesociala problem i klass- och universitetsmiljön.
  • ...tänker aktivt på hur utbildningen skulle kunna förbättras och delar med sig av tankarna vid studentrepresentantsmöten.
  • ...kommunicerar med såväl lärare som studenter för att förbättra utbildningskvaliteten och arbetsmiljön.
  • ...vidareförmedlar frågor och problemställningar från studenter och lärare till Studiesocialt Ansvarig och Studierådsordförande i FET.
  • ...verkar för att så många studenter som möjligt kursutvärderar.
  • ...sammanställer kursutvärderingar från den årskurs en tillhör.
  • ...verkar för att så många som möjligt deltar på studierådsmöten.

Rollen studenrandeskyddsombud

Att vara skyddsombud innebär både rättigheter och skyldigheter vilka är lagstadgade. Mer om arbetsmiljölagen och skyddsombud går att läsa på arbetsmiljöverkets hemsida. Studentrepresentanterna i ES är så kallade studerandeskyddsombud (SSO), de har en skyldighet att rapportera tillbud och olyckor som sker på programmet. Ett SSO har också tystnasplikt vilket gör att du alltid kan prata med dem i förtroende. Samordnande studerandeskyddsombud för ES är studiesocialt ansvarig hos FET, och huvudstuderandeskyddsombud för alla teknologer och naturvetare är studiesocialt ansvarig hos UTN.

UTNs beskrivning av studerandeskyssombud gör att finna här.

Vilka är studentrepresentanter?

Nya studentrepresentanterna väljs vid starten av varje nytt läsår av studierådsordförande och studiesocialt ansvarig i FET i samråd med resten av deras årskurs. Utifall en representant skulle vilja avgå eller ta en paus ifrån sitt åtagande tillsätts en ersättare så snart som möjligt. En studenrepresentant får sitta på sin post hela sin studietid. På grund av att år 4 och 5 flyter ihop mycket, många läser år 5+ och att det finns stor diversitet bland kurserna är antalet studentrepresentanter varierande i dessa årskurser.

Kontaktuppgifter till nuvarande studentrepresentanter hittas under fliken Kontakt 

Uppdaterad: 29 oktober, 2018