Studierådet

Under aktuellt kan du följa vad som händer i Energisystemprogrammets studieråd.

Om

Studierådet utgörs av alla studenter på programmet och fungerar som ett forum för dig som vill göra ES-programmet ännu bättre. Här träffas studenter från alla årskurser och kommer med tankar och förslag på hur vi kan förbättra vårt program. Inga frågor är för små eller för stora för att diskuteras här, allt från kursutvärderingar och kursinnehåll till schematekniska detaljer och examinationsformer tas upp.

Studierådsmöten sammankallas av studierådsordföranden och äger rum ungefär 2 gånger/termin, vanligtvis under en lunch och FET bjuder alla deltagare på fika och kaffe. Alla är välkomna på mötena, du behöver inte vara förberedd eller ha något särskilt du vill ta upp när du kommer hit. På studierådsmötena får du ändå snabbt en viktig inblick och lär dig spännande saker om de olika kurserna på programmet, hur de utvecklas samt hur andra studenter på programmet tycker och tänker om sina studier. 

I studierådet kan du välja hur mycket du vill engagera dig, antingen vara med och prata under några luncher per termin eller gå på massvis med möten där du kan vara med och påverka vad som händer på universitetet. Intresserad? Prata med någon av våra medlemmar eller maila vår studierådsordförande Axel Svensson på es-studieratutn.se.

 

Genomförda ändringar

2019

 •  

-2016

 • Vindkraft - teknik och system: nystart med ny kursansvarig 2016 på studentinitiativ.
 • Strömningslära: nystart med ny kursansvarig 2016 på studentinitiativ.
 • Energisystem: flyttad till P3&4 i år 2 på studentinitiativ
 • Strömningsmekanik för energirelaterade tillämningar: ny grundkurs som ersätter kurser vars kvalité studenterna inte varit nöjda med.
 • Säkerhetsanalys i energisektorn, Mätteknik för energisystem: nya valbara kurser i år 4-5 för att ytterligare stärka programmets utbud.
 • Henrik Sjöstrand: ny programansvarig med nya idéer.
 • Utökat antal studentrepresentanter för att bättre kunna representera alla frågor. 
 • ES-programmets profil: diskussion startad bland studenterna.
 • Introduktion till Energisystem: positiva förändringar iaktas efter arbete med studenternas feedback.
 • Energisystem i biogeovetenskapligt perspektiv: positiva förändringar iaktas efter arbete med studenternas feedback.
 • Mekanik: ommöblering av innehållet för bättre arbetsbelastning.
 • Studiebesök: analys av studentkommentarer för att få rätt besök på rätt nivå i rätt kurs.
 • Matlab: fortsatt progression med att förbättra studenternas kunskaper om Matlab och dess tillämningsmöjligheter.
 • Skrivprojekt: projektgrupp uppstartad av programrådet för att fokusera på hur vi kan hjälpa studenterna att få en progression i sina skrivfärdigheter.
 • Tentaregler: legitimations- och anmälningskrav på Uppsala universitet. 
 • Delregistrering av högkolepoäng: börjar införas i vissa kurser på SLU på studentinitiativ
 • Arbetslivsanknytning: dialog påbörjad med andra program på fakulteten för att utbyta erfarenheter hur man kan få in relevant näringslivsanknytning i utbildningen, både inom och utom schemalagd tid. 
 • Kursadministration: fler kurser på SLU samlar kursinformation enbart i Fronter på studentinitiativ.
Uppdaterad: 4 mars, 2022