Studievägledning

  • Studievägledare med programansvar för ES 

Sonja Drosche, rum Å11208

Kan ge råd och vägledning när det gäller utbyte, frågor om kurser eller karriär. 

Boka en träff på www.teknat.uu.se/boka eller mejla din fråga till studievagledare-ESatuadm.uu.se

 

  • Studierådsordförande för ES

Tar gärna emot åsikter och förslag om programmets kurser och utveckling av dessa. 

es-studieratutn.se

 

  • Studiesocialt ansvarig för ES

Hjälper dig gärna med allt som rör studiemiljön, både den fysiska och psykiska. 

es-socatutn.se

 

  • Internationellt ansvarig för ES

Hjälper dig gärna med allt som rör studier utomlands, utbyten, studieuppehåll och MFS.

es-intatutn.se

Uppdaterad: 3 februari, 2016