Varför ES?

Därför ska du söka energisystem!
solcellslab

Civilingenjörsprogrammet i energisystem är en utbildning för dig som vill ha en bred teknisk och naturvetenskaplig bas med inriktning mot energi. Utbildningen lägger stort fokus på förnyelsebara energikällor och hur energin vi använder påverkar miljön och vår omvärld. Den 5-åriga utbildningen ges i samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Detta gör att du får olika perspektiv på energi och energisystem vilket ger utbildningen en bra bredd. Ett privilegium för studenterna på energisystemsutbildningen är närheten till de två universitetens ledande forskningsområden såsom bioenergi, vätgas, batterier, våg-, vind-, kärn-, sol- och vattenkraft. 

Under utbildningens början läser du som energisystemstudent ämnen som matematik, fysik, kemi, data och biologi, kunskaperna inom dessa områden behövs för att du ska kunna tillgodogöra dig resten av utbildningen och på ett effektivt sätt kunna lösa problem och uppgifter.
Under hela utbildningen läggs det fokus på energi och energisystem, bl.a. genom flera intressanta energirelaterade studiebesök och gästföreläsningar.
Under utbildningens senare del ges du möjlighet att fördjupa dig inom många olika energiområden som bioenergi, våg-, vind-, kärn-, sol- och vattenkraft samtidigt som du kan välja kurser inriktade mot energihandel, ledarskap och systemanalys. 
Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får tillämpa dina kunskaper och visa dina färdigheter genom att genomföra ett eget projekt, antingen på ett företag eller på något av de två universiteten.

Har du som sökande fler frågor om programmet? Kontakta Informationsansvarig

Mer information finns på universitetens programsidor: 
Uppsala universitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Uppdaterad: 17 april, 2017