Bli medlem i FET

Föreningen Energisystemteknologerna vänder sig till alla studenter på ES-programmet, men vi får ett bidrag för varje person som aktivt går med i föreningen. Detta bidrag finansieras av Unga Forskare som är ett förbund som arbetar för att bidra till att utveckla ungas intresse för naturvetenskap och teknik. Då du fyller i formuläret blir du därför medlem i både FET samt Unga Forskare, eftersom att FET som organisation är medlemmar i Unga Forskare för att kunna få verksamhetsbidrag. Unga Forskare efterfågar förnamn, efternamn, födelseår, kön och telefonnummer.

Att fylla i anmälan tar mindre än en minut och ger en direkt inkomst till föreningen. Pengar kommer användas till att anordna event och roliga aktiviteter för FET:s medlemmar!

Vid frågor eller om du vill avsluta ditt medlemskap, vänd dig till ordförande, es-ordfatutn.se

Ex. Elsa
Ex. Svensson
Ålder behövs för att söka bidrag. Ex. 1998
Ex. elsa.svensson@gmail.com
Dina uppgifter kommer sparas fram till 2022-04-31
Ex. 0701234567
Dina uppgifter kommer sparas fram till 2022-04-31 för att kunna söka bidrag.