Bli medlem i FET

Föreningen Energisystemteknologerna vänder sig till alla studenter på ES-programmet, men vi får ett bidrag för varje person som aktivt går med i föreningen. Detta bidrag finansieras från Unga Forskare som är ett förbund som arbetar för att bidra till att utveckla ungas intresse för naturvetenskap och teknik. Då du fyller i formuläret blir du därför medlem i både FET samt Unga Forskare, eftersom att FET som organisation är medlemmar i Unga Forskare för att kunna få verksamhetsbidrag. Unga Forskare efterfågar förnamn, efternamn, födelseår, kön och telefonnummer.

Att fylla i anmälan tar mindre än två minuter och ger en direkt inkomst till föreningen. Pengar kommer användas till att anordna event och kul aktiviteter för FETs medlemmar!

Vid frågor eller om du vill avsluta ditt medlemskap, vänd dig till ordförande, es-ordfatutn.se

Ex. Elsa
Ex. Svensson
Ålder behövs för att söka bidrag.
Dina uppgifter kommer sparas fram till 2020-04-31
Ex. 0701234567
Dina uppgifter kommer sparas fram till 2020-04-31 för att kunna söka bidrag.