Kontaktformulär

Ibland finns det anledning att inte dela med sig om vem man är när man kontaktar någon, t.ex. om ni är rädda för att informationen ska läcka ut eller om ni anser att styrelsen missköter sig. För FET är det viktigt att ge den möjligheten till er alla. Därför har vi skapat ett kontaktformulär där ni kan nå oss utan att behöva röja er identitet, men självklart kan ni ange en mail-adress om ni önskar svar.

Klicka här för att komma till kontaktformuläret.

Kontaktformuläret fungerar så att endast det studiesociala ombudet inom FET har tillgång till svaren. Detta ger en säkerhet genom att garantera att inte vem som helst i styrelsen kan läsa vad som skrivits. Framför allt är detta till för de som vill berätta eller prata om något som ska hållas hemligt. Frågor kan även vidarebefordras till ansvarig person i styrelsen eller förmedlas via det studiesociala ombudet.

Det studiesociala ombudet finns tillgängligt för att hantera och hjälpa till vid alla sociala frågor och konflikter. Var uppmärksam på att det studiesociala ombudet inte har tystnadsplikt och kan själv avgöra om informationen ska delas med någon annan och i vilken utsträckning (t.ex. kan frågan diskuteras samtidigt som du är anonym). Gäller det svårare studiesociala frågor kan dessa tas upp med UTN (som har tystnadsplikt). 

Vid inskick av synpunkter på styrelsens arbete garanteras att alla frågor tas upp på kommande styrelsemöten. Önskas återkoppling, lämna mail-adress.

Detta är en del av styrelsens arbete med att bli mer transparent och komma närmare alla ESare. Vi hoppas att ni finner nytta i kontaktformuläret och har ni synpunkter på formuläret i sig, skriv där i eller maila det studiesociala ombudet på es-socatutn.se.

Uppdaterad: 6 februari, 2017