Sektionen

Föreningen Energisystemteknologerna jobbar för sammanhållningen på programmet, studiebevakning, alumnverksamhet, internationella möjligheter, idrott och sociala event på programmet! Styrelsen består av 10 ledamöter:

Ordförande, vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig, näringslivsansvarig, internationellt ansvarig, informationsansvarig, klubbmästare, alumnansvarig, idrottsansvarig, studierådsordförande och studiesocialt ansvarig. 

Mer om vad dessa håller på med kan du läsa i deras befattningsbeskrivningar.

 

Uppdaterad: 6 november, 2017