Studiesocialt

Vad är studiesociala frågor?

Studiesociala frågor handlar om vår arbetsmiljö. Det kan vara den fysiska miljön som lokaler och schemaläggning eller den psykosociala hälsan som kan handla om diskriminering, jämställdhet eller studenträttigheter.

Vad skulle du göra om du eller en kompis utsattes för diskriminering? Det är den typ av fråga man sällan funderar på förrän man hamnar i samma situation. För att vara mindre utsatt är det viktigt att alla studenter känner till sina rättigheter så man vet vad som är okej och vad som inte är det. Du kan läsa mer om studenträttigheter i menyraden till vänster.

Om något skulle hända rörande studiesociala frågor är det viktigt att känna till att det finns hjälp att få. Man kan alltid höra av sig till styrelserepresentaten "studiesocialt ansvarig" på mailen Es-socatutn.se. Den studiesocialt ansvariga har tystnadsplikt som sektionens skyddsomdus så tveka inte att höra av dig. Man kan också gå via sina klassrepresentater eller höra av sig direkt till UTN:s studiebevakare med studiesocialt ansvar.

För att kunna förbättra programmet är det viktigt att sammla upp FET-medlemmarnas åsikter, fyll därför gärna i enkäten i menyraden till vänster som handlar om vad du vill att studiesociala ombuet ska arbeta med under sitt post år. Du kan även läsa en sammanställningen av enkäten i samma meny.

En bra tumregel är att om något händer i din studentvardag på universitetet och du tänker "oj!" (bortsett från vad som skrivs på föreläsningarnas tavlor), så kan det vara ett möjligt tillbud. Ett tillbud innebär att något hände som kunde ha gått illa och någon skadats (både mentalt och kroppsligt), men att det inte blev så denna gång. Tänker (eller säger) du istället "aj!" är det inte omöjligt att du har varit med om en arbetsplatsolycka. På alla seriösa arbetsplatser ska man anmäla arbetsplatsolyckor, och det är inte något som ska förringas. Det kanske inte går lika bra nästa gång, utan någon skadar sig allvarligt och hinner inte säga någonting. Det kan handla om allt från att golvet i en viss korridor blir glashalt när det blir blött, eller att en vass kan finns någonstans där man riskerar att skära upp sig. Tveka inte om att kontakta FET (t.ex. via anonym återkoppling) om du träffar på något sådant i din studentvardag.

Uppdaterad: 19 april, 2020