Studier

300 högskolepoäng innebär en hel del föreläsningstimmar, kurser och examinationer. Att dina studier går rätt till och att utbildningen håller hög kvalité är viktigt för oss!

Föreningen Energisystemteknologerna har en styrelsepost som jobbar enbart med utbildningsfrågor och har full koll på dina rättigheter i utbildningen. Dessutom har vi 3 representanter i programrådet, som är ES-programmets högsta beslutande organ, och hjälper därmed till att utforma utbildningen.

Kursutvärderingar är ett av våra bästa verktyg för att kunna utveckla vår utbildning i den riktning studenterna vill, genom att svara på dem hjälper du oss att hjälpa dig.

Välkommen att vända dig till oss när du har frågor eller funderingar som rör din utbildning! 

Uppdaterad: 2 maj, 2015