Mentorskapsprogrammet HT19

Varje vecka kommer mentorsmöten i mindre grupper att hållas på Ångströmlaboratoriet för att hjälpa årskurs 1 med sina studier. Grupperna leds av äldre studenter som genomgått en utbildning i mentorskap och pedagogik.

Detta är det 7e året för Energisystemprogrammets egna mentorskapsprogram, som kan sägas fungera som ett ”förlängt fadderskap”. Mentorskapsträffarna fungerar som ett komplement till ordinarie undervisningsformer, där det ges möjlighet att diskutera, analysera och bearbeta egna tankar och information från föreläsningar och kurslitteratur. Vi kommer jobba med arbetssätt och förhållningssätt till det material som ni får i era kurser. Att identifiera och besvara frågeställningar samt arbeta med problemlösningsprocesser och inlärningsätt är något vi tränar på under våra träffar och en förmåga som kommer bli viktig framgångsfaktor i era framtida studier. 

Klicka här för mer info och om hur du anmäler dig som mentor!

Uppdaterad: 21 augusti, 2019